Administration de la nature et des forêts // Le gouvernement luxembourgeois

Attributions

L'Administration de la nature et des forêts est placée sous l'autorité du ministre de l'Environnement.

Lire la suite

Actualités

  • Dësen Donneschden 29. Abrëll 2021 invitéiert de Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung vun 9 bis 16 Auer op säin 1. Ëmweltdag a Form vun enger Livekonferenz iwwert den offiziellen Internetsite www.emwelt.lu oder iwwert d'Facebooksäit vum Ëmweltministère an.

  • Seit ein paar Tagen kommen im Naturschutzgebiet "Schlammwiss-Brill" in der großen Natura-2000-Zone des oberen Syrtals bei Mensdorf Europäische Wasserbüffel zum Einsatz, um ein naturnahes extensives Management einer Feuchtweide von rund 25 ha zu garantieren. Die Wasserbüffel sind, wie der Name es andeutet, exzellent an feuchte Lebensräume angepasst.